Özgün Araştırma

Sarımsak (Allium Sativum) Özütü Skolosidal Ajan Olarak Kullanılabilir Mi?

  • Semra ÖZÇELİK
  • Zeynep SÜMER
  • Serpil DEĞERLİ
  • Fatih OZAN
  • Atalay SÖKMEN

Gönderim Tarihi: 23.03.2007 Kabul Tarihi: 18.05.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):318-321

Sarımsak (Allium sativum L.) çok eski yıllardan beri halk hekimliğinde tedavide kullanılmaktadır. Sarımsakta bulunan en önemli kimyasal bileşikler sülfür (Allisin, Ajoen ve Diallylsülfür) bileşikleridir. Bunlardan Allisin; anti bakteriyel, anti fungal, anti parazitik ve antikarsinojenik özelliği kanıtlanmış bir maddedir. Ancak protoskolosidal etkisi henüz çalışılmamıştır. Çalışmamızda, sarımsak ektresinin protoskolekslere hem doğrudan, hem de kız veziküller içindekilere etkisinin olup olmadığı araştırıldı. Bu amaçla, cerrahi sırasında insan karaciğer kist hidatiğinden elde edilen kız veziküller ve protoskoleksler ile Kastamonu yöresinde yetiştirilmiş sarımsaklardan elde edilen ekstre kullanıldı. Canlılık tespiti %0,1’lik eozin çözeltisi kullanılarak yapıldı. Sarımsak ekstresinin %50 mg/ml konsantrasyonda protoskolekslere 15.dakikada, %25 mg/ml konsantrasyonda 20.dakikada ve %12,5 mg/ml konsantrasyonda 30. dakikada tam etkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sarımsak, Protoskoleks, protoskolosidal ajan