Özgün Araştırma

Sıçanlarda Trichinella spiralis Farklı Aşamaları Karşı Dormectin, Ivermectin ve Levamizol Terapötik Etkinliği

10.5152/tpd.2011.22

  • Gamal A. Soliman
  • Eman S. Taher
  • Maha A. Mahmoud

Gönderim Tarihi: 31.12.2010 Kabul Tarihi: 14.02.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):86-91

Amaç:

Antihelmentik etkili olan ve sıklıkla kullanılan Dormectin (0.2 mg/kg), Ivermectin (0.2mg/kg) ve Levamisole’un (7.5mg/kg) antihelmentik etkisi deneysel olarak Trichinella spiralis ile enfekte edilmiş sıçanlarda incelenmiştir.

Yöntemler:

Toplamda 120 sıçan 500 T. spiralis larvası ile enfekte edilmiştir. İlaçlar, enfeksiyondan sonraki (esg) 4. günde erişkin kurtlara karşı, 10. günde göç eden larvalara karşı ve 35. günde enkiste larvalara karşı test edilmiştir. Tedavi sonrası beşinci günde sıçanlar kesilerel erişkin kurtlar ve göç eden larvaların sayısı belirlenmiştir.

Bulgular:

Tedavi edilmemiş kontrollar ile kıyaslandığında Dormectin ve Ivermectin ile tedavi edilmiş sıçanlarda ilaçların önemli etkisi olduğu görülmüştür. Dormectin’in erişkin kurtları ve göç eden larvaları ortadan kaldırmada sırasıyla %97.75 ve %86.23 oranında; Ivermectin’in ise %94.99 ve %83.85 oranında etkili olduğu, ancak Levamisole’un %4.83 ve %3.57 oranlarıyla en az etkili ilaç olduğu belirlenmiştir.

Sonuç:

Test edilen bütün ilaçların diyaframdaki enkiste larvalara karşı başarısız olduğu görülmüştür. Bundan başka T. spiralis enfeksiyonunun, sıçanlarda globulin, üre ve kreatinin değerlerinde AST ve ALT aktiviteleri ile birlikte önemli oranda artışa yol açtığı, ancak total protein ve albumin seviyelerinde ise önemli oranda azalmaya yol açtığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Trichinella spiralis, tedavi, avermectins