Özgün Araştırma

Samsun’da Aşağı Kızılırmak Deltasında Yaşayan Üç Kaya Balığının (Actinopterygii: Gobiidae) Karşılaştırmalı Metazoan Parazit Faunası

10.5152/tpd.2018.5635

  • Arzu Güven
  • Türkay Öztürk

Gönderim Tarihi: 30.10.2017 Kabul Tarihi: 11.12.2017 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(1):33-38

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, Aşağı Kızılırmak Deltasında yaşayan 3 kaya balığının, Neogobius fluviatilis, Proterorhinus marmoratus ve Pomatoschistus marmoratus metazoan parazit faunalarını araştırmak ve karşılaştırmaktır.

Yöntemler:

Kaya balıkları, balık ağları ve elektroşok cihazıyla yakalandı. Balıklar laboratuvara nakledildi ve metazoan parazitleri için klasik yöntemlerle disseke mikroskop altında incelendi. İzole edilen parazitler %70 etil alkol ile tespit edildi. Üç kaya balığının metazoan faunalarını karşılaştırmak için Czekanowski-Sorensen indeksi (Ics) kullanıldı.

Bulgular:

2 monogenea Gyrodactylus proterorhini ve Gyrodactylus sp., 6 digenea (metaserker) Tylodelphys clavata, Diplostomum spathaceum, Apatemon gracilis, Posthodiplostomum sp., Ascocotyle sp., ve Echinostoma sp., bir sestod, Bothriocephalus acheilognathi, üç nematod Spiroxys contortus, Eustrongylides excisus, Contraceacum rudolphii ve bir arthropod Ergasilus sieboldii olmak üzere toplamda 13 metazoan parazit türü belirlendi. Maksimum parazit tür çeşitliliği N. fluviatilis’de bulundu. Pomatoschistus marmoratus’un tür sayısı (4) daha azdı. Toplam parazit bolluğu 9 parazit türü ile infekte Proterorhinus marmoratus’da belirgin olarak daha yüksekti. N. fluviatilis ve Pr. marmoratus’un parazit faunalarında benzerlik gözlemlendi (Ics: %80,0).

Sonuç:

Bu çalışma, N. fluviatilis, Pr. marmoratus ve Po. marmoratus’un metazoan parazit faunaları üzerine Türkiye’de ilk rapordur.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, kaya balıkları, Aşağı Kızılırmak Deltası, metazoan parazit, Türkiye