Özgün Araştırma

Samsun ve Afyon yörelerindeki Mandalarda (Bubalus bubalis) Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Araştırılması

10.5152/tpd.2014.3592

  • Yunus Emre Beyhan
  • Cahit Babür
  • Oktay Yılmaz

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(4):220-222

Amaç:

Bu çalışma mandalarda Toxoplasma gondii seroprevalansını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Araştırma Samsun ve Afyon yörelerindeki 131 manda üzerinde yürütüldü. Mandalara ait serum örnekleri, canlı takizoitler ve metilen blue boyası kulanılarak Sabin Feldman Dye Test (SFDT) ile toksoplazmozis yönünden incelendi.

Bulgular:

Mandaların %87,79’unda 1:16 ve üzeri titrede anti-Toxoplasma gondii antikorları tespit edilmiştir. Yaş ve cinsiyet ile enfeksiyon arasında istatiksek olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05).

Sonuç:

Sonuçlar bu bölgelerde mandalarda toksoplazmozisin oldukça yaygın olduğunu göstermiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 220-2)

Anahtar Kelimeler: Toksoplazmozis, SFDT, manda