Özgün Araştırma

Saçlı Deri Biyopsi Örneklerinde Demodex spp.

  • Ülkü KARAMAN
  • Tuncay ÇELİK
  • Sinan ÇALIK
  • Serpil ŞENER
  • N. Engin AYDIN
  • Ü. Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 03.05.2008 Kabul Tarihi: 15.09.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):343-345

Demodex spp.’nin rosacea, akne vulgaris, perioral dermatit, seboreik dermatit, mikropapüler-kaşıntılı dermatit ve blefarit patogenezinde rol oynadığı bildirilmiştir. Tanıda genellikle selofanlı lam, deri kazıntısı, punch biyopsisi ve standart yüzeysel deri biyopsisi (SYDB) yöntemleri kullanılmaktadır. Retrospektif olan çalışmada ise saçlı deride keratinöz kist, trikelemmal kist, nevüs, dermatit, fibrosis, mantar sporları, karsinom ve inflamasyon tanısı almış punch biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemelerinde, Demodex spp.’nin varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Hematoksilen- Eosin (HE) yöntemiyle boyanarak histopatolojik incelemesi yapılmış 59 biyopsi örneği, Demodex pozitifliği açısından değerlendirilmiş ve 9’unda (%15,3) (keratinöz kist, trikelemmal kist, nevüs, dermatit, sebase kist, mantar sporları ve karsinom) parazite rastlanmıştır. Saçlı deride patolojik durumlarda parazitlerin de görülebileceği ve hastalığın patogenezinde rol oynayabilecekleri, sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Demodex spp, biyopsi örnekleri, saçlı deri