Olgu Sunumu

Renal Kist Hidatik

10.5152/tpd.2014.3566

  • Alparslan Merdin
  • Emine Ögür
  • Çiğdem Çiçek Kolak
  • Fatma Avcı Merdin
  • Filiz Günseren
  • Dilara İnan
  • Özge Turhan
  • Gözde Ongut

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):190-193

Hidatik kist hastalığı, oral yolla alınarak ince bağırsak mukozasına invaze olan Echinococcus granulosus larvalarının kan ve lenf dolaşımı aracılığıyla organlara yerleşmesiyle oluşan parazitik bir enfeksiyondur. Hidatik kist hastalığı Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan birçok ülke için önemli bir sağlık sorunudur. Renal hidatik kist oldukça nadirdir, olguların yalnızca %2’sinde renal tutulum görülür. Biz bu çalışmada renal hidatik kisti olan iki hastayı bildirdik. Hastaların her ikisinde de patolojik tanı öncesinde klinik olarak kist hidatik şüphesi mevcut değildi. Hastalarda ön planda malignite düşünülmüştü ve tedavi planı buna göre şekillendirilmişti. Patoloji sonucu kist hidatik gelince hastaların tedavisi güncellendi. Ülkemizde böbrek kisti ile gelen hastalarda kist hidatik ayırıcı tanıda her zaman akılda tutulmalıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 190-3)

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, böbrek, Echinococcus granulosus