Olgu Sunumu

Rektal Maligniteyi Taklit Eden Enterobius vermicularis Enfestasyonu

10.4274/tpd.galenos.2019.6617

  • Ozan Akıncı
  • Nuray Kepil
  • Yusuf Ziya Erzin
  • Abdullah Kağan Zengin

Gönderim Tarihi: 07.10.2019 Kabul Tarihi: 04.12.2019 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(1):58-60 PMID: 32212596

Enterobius vermicularis insan barsağında yaygın bulunan nispeten zararsız kabul edilebilen bir nematoddur. Altmış altı yaşında sigmoid kolon adenokarsinomu nedeniyle daha önce opere edilmiş olan bir kadın hastanın rektumunda maligniteyi taklit eden bir polipoid lezyon saptandı. Lezyonun histopatolojik incelemesi sonucunda erişkin E. vermicularis nematodları ve yumurtaları görüldü, maligniteye rastlanmadı. Bu olgu sunumunda rektumda non-nekrotizan granülom dokusu oluşturan bir enterobiasis enfestasyonunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Enterobius vermicularis, rektal polip, malignite

Tam Metin (İngilizce)