Özgün Araştırma

Raphidascaris Acus (Bloch, 1779)’ta ve Konağında (Esox lucius L., 1758) Bazı Ağır Metallerin Birikimi

  • Selda TEKİN-ÖZAN
  • İsmail KIR

Gönderim Tarihi: 30.03.2007 Kabul Tarihi: 06.06.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):327-329

Işıklı Gölü’nde yaşayan turna balığı (Esox lucius L., 1758)’nın karaciğerinde ve endoparazitindeki [Raphidascaris acus (Bloch, 1779)] bazı ağır metallerin (Fe, Zn, Cu, Mn ve Cr) konsantrasyonları Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre kullanılarak analiz edilmiştir. Cu, Mn ve Cr analiz limitinin altında çıkarken (<0.028), karaciğer ve parazitte sadece Fe ve Zn tespit edilmiştir. R. acus’taki Fe ve Zn düzeyleri karaciğere göre 68.4 ve 86.9 kere daha fazladır. Nematodlar göllerdeki ağır metal kirliliği hakkında güvenilir bilgiler verebilir.

Anahtar Kelimeler: Raphidascaris acus, Turna Balığı, Ağır Metal, Kirlilik, Işıklı Gölü