Özgün Araştırma

Irak’ın Bazı Reptillerinin Helmint Faunası

  • Shlemon E. AL-BARWARI
  • Isam SAEED

Gönderim Tarihi: 13.02.2007 Kabul Tarihi: 17.05.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):330-336

Bu çalışmada, Irak’ın 15 farklı bölgesindeki 7 sürüngen türü, helmintler yönünden incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, kaplumbağalardan 6, Kertenkelelerden 3, Yılanlardan 1 tür olmak üzere toplam 9 farklı tür helmint tespit edilmiştir. Bu helmint türlerinden altısı Irak’tan ilk kez bildirilmiştir. Bu çalışmada, Irak’daki reptılelerin parazit faunasında en az 8 ergin helmint türü ve muhtemel larvalarının olduğu bildirilmiştir. İncelenen reptil türleri Hemidactylus flaviviridis, H. persicus, Asaccus elisae, Spalerosophis d. cliffordi, Testudo g. terrestris, Mauremys c. caspica ve Trionyx euphraticus’dir. Bir tür digenik trematod (Telorchis stunkardi), Diplopylidium nolleri’nin sistiserkoidi ve 7 tür nematod (Thelandros sp., Microtetrameres sp., Angusticaecum holopterum, Atractis dactyluris, Tachygonetria nicolleri, Camallanus microcephalus, ve Falcaustra japonensis) bildirilmiştir. Parazitlerin Irak’ın hangi bölgelerinde bulunduğu ve konakçıda yerleştiği yere göre, dağılımları bildirilmiştir. Benzer sistiserkoid larvaları ve Thelandros sp. ve Microtetrameres sp. erginleri daha önce Iraktan’tan bildirilmiştir. Diğer türler ise Irak’tan ilk kez bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kaplumbağa, Kertenkele, Yılan, Helmint, Irak