Özgün Araştırma

Irak’ın Bazı Amfibilerinin Metazoan Parazitleri Üzerine Bir Çalışma

  • Isam SAEED
  • Shlemon E. AL-BARWARI
  • Kawther I. AL-HARMNI

Gönderim Tarihi: 15.02.2007 Kabul Tarihi: 17.05.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):337-345

Bu çalışmada Irak’taki 3 amfibian türünde (Rana ridibunda, Bufo viridis ve Hyla arborea) metazoan parazitlerin insidensi ve intesitesi incelenmiştir. Bu amfibianlardan, 16 trematod, 1 cectod, 7 nematod olmak üzere toplam 24 helmint türü tespit edilmiştir. Türlerin ismi sırasıyla Polystoma integerrimum, Prosotocus confusus, P. fuelleborni, Pleurogenoides gastroporus, P. medians, Sonsinotrema tacapense, Opisthioglyphe ranae, Haplometra cylindracea, Haematoloechus volgensis, H. vitelloconfluentum, H. similis, H. asper, Gorgoderina vitelliloba, Gorgodera euzeti, G. amplicava, Nematotaenia dispar, Cosmocerca ornata, C. commutata, Aplectana acuminata, Aplectana sp., Oxysomatium sp., Ozwaldocruzia filiformis ve Rhabdias bufonis’dir. Parazitlerin Irak’ın hangi bölgelerinde bulunduğu ve konakçıda yerleştiği yere göre, dağılımları bildirilmiştir. En yüksek ve en düşük oranda parazit enfeksiyonlarının olduğu türler sırasıyla B. viridis’de R. bufonis ve R. ridibunda de O. ranae dir. Bu çalışmada bildirilen 7 tür Irak’tan ilk kez bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Amfibia, Trematod, Cestod, Nematod, Irak