Özgün Araştırma

Radyofrekans Termal Ablasyon Yönteminin Karaciğer Hidatik Kistlerinin Tedavisinde Kullanımı: Ex vivo Koyun Çalışması

10.4274/tpd.galenos.2019.5461

  • Bekir Sarıcık
  • Adil Kartal
  • Hasan Esen
  • Mehmet Emin Demircili

Gönderim Tarihi: 24.07.2017 Kabul Tarihi: 24.02.2019 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(1):10-15 PMID: 30938125

Amaç:

Hidatik kist hastalığı, echinococcus ailesine mensup parazitlerin etken olduğu bir hastalıktır. Ülkemizde hastalığın etkeni sıklıkla Echinococcus granulosus, nadiren de echinococcus alveolaris’tir. İnsanda başlıca karaciğer olmak üzere birçok yerde hastalık oluşturabilir. Bu çalışmada, birçok alanda kullanılan Radyofrekans Termal Ablasyon (RFTA) yöntemiyle hidatik kistin canlılığını yok etmeyi amaçladık.

Yöntemler:

Çalışmada yeni kesilmiş hidatik kistli taze koyun karaciğerleri kullanıldı. Kistlerin ortalama çapı 3,3 cm idi. Her birinde 20 kist olan 3 grupta çalışma yapıldı. Kist içeriğinin yarısından fazlası boşaltılarak radyofrekans ablasyon iğnesi yerleştirilip işlemler uygulandı. Kist içi sıcaklığı 95ºC’nin üzerine çıktıktan sonra 1. gruba 3 dakika, 2. gruba 4 dakika daha ablasyon işlemi uygulandı. Üçüncü grup kontrol grubuydu. Kist sıvısı mikrobiyoloji, germinatif membran da patoloji değerlendirmesine gönderildi.

Bulgular:

Birinci grupta kist canlılığını yok etmek için amaçlanan etki sağlanamadı. İkinci grupta %100 protoskoleks ölümü ve %100 germinatif membran dejenerasyonu tespit edildi. Kontrol grubunda % 13 ölü protoskoleks oranı ve %10 germinatif membran hasarı izlendi.

Sonuç:

Grup 2’de uyguladığımız RFTA yöntemi ile prtoskoleksler tamamen öldürülmüş ve tam bir germinatif membran dejenerasyonu sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Radyofrekans termal ablasyon, karaciğer hidatik kisti, karaciğer

Tam Metin (İngilizce)