Olgu Sunumu

Psychoda albipennis’in Neden Olduğu Bir Ürogenital Miyaz

10.5152/tpd.2018.5430

  • Ahmet Rıza Şahin
  • Ufuk Ölker
  • Selçuk Nazik
  • Selma Güler
  • Ekrem Kireçci

Gönderim Tarihi: 05.07.2017 Kabul Tarihi: 28.12.2017 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(1):93-95

Miyazis ülkemizde bilinen ürogenital parazitoz nedenlerinden biridir. Ürogenital miyazis etkeni olarak tanımlanmış sinek türlerinden biri Psychoda albipennis’tir. Bu olguda, idrar yaparken yanma bulantı, kusma, karın ağrısı ve idrarından hareketli larva düşürme şikayetiyle polikliniğimize başvuran 28 yaşındaki bir kadın hasta sunulmuştur. Alınan idrar numunesinde larva makroskobik ve mikroskobik olarak incelenmiştir. Bunun sonucu olarak hastaya P. albipennis dördüncü dönem larvalarına bağlı gelişen ürogenital miyaz tanısı konulmuştur. Antibiyotik ve üriner antiseptiklerle hastanın şikayetleri sonlanmıştır. Ürogenital yakınması olan hastalarda miyaz akılda tutulması gereken önemli bir tanıdır.

Anahtar Kelimeler: Psychoda albipennis, ürogenital, miyaz, insan, diptera