Özgün Araştırma

Protoskoleks Çengel Morfometrisi Kullanılarak Echinococcus granulosus Suşunun Tespiti

  • Kader YILDIZ
  • I. Safa GURCAN

Gönderim Tarihi: 10.02.2009 Kabul Tarihi: 30.06.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):199-202

Bu çalışmada Echinococcus granulosus protoskoleks çengellerinin morfometrik karakterini belirlemek amaçlanmıştır. Koyun ve sığır E.granulosus izolatlarındaki protoskolekslerin çengel sayısı, uzun çengelin toplam uzunluğu, uzun çengeldeki kılıç uzunluğu, kısa çengelin toplam uzunluğu ve kısa çengeldeki kılıç uzunluğu mikrometrik okuler kullanılarak ölçülmüştür. Elde edilen veriler principal component analizi ve discriminant fonksiyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Koyun ve sığır izolatlarındaki protoskolekslerin çengel yapısının oldukça benzer olduğu gözlenmiştir. Korrelasyon matriksine göre çengel sayısı ve çengel uzunluğu arasında negatif, buna karşılık çengel uzunlukları arasında ise pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir. Koyun ve sığıra ait örneklerde morfometrik karakterlerin oldukça benzer olduğu izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus, protoskoleks, morfometri