Özgün Araştırma

Praziquantel Enjeksiyonluk Çözeltinin Kedi ve Köpek Sestodlarına Etkisi

  • Erkut TÜZER
  • Zahide BİLGİN
  • Kerem ÖTER
  • Süleyman ERÇİN
  • Recep TINAR

Gönderim Tarihi: 22.09.2009 Kabul Tarihi: 01.02.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):17-20

Yaklaşık 35 yıldır kedi ve köpek sestodlarının tedavi ve kontrolunda kullanılmakta olan praziquantelin uzun yıllardır Türkiye’de bu parazitlere karşı etkisinin ne olduğu test edilmemiştir. Bu çalışma praziquantelin kedi ve köpek sestodlarına hali hazırdaki etkisini değerlendirmek için yapılmıştır. Praziquantel enjeksiyonluk çözelti 26 köpek (14’ü Dipylidium caninum ile, 8’i Taenia spp. ile, 2’si Echinococcus granulosus ile, 2’si hem Dipylidium caninum hem Taenia spp ile enfekte) ve 2 kediye (Joyeuxiella pasqualei ile enfekte) 0,1 ml/kg (5,68 mg aktif madde/kg) dozda derialtı yolla enjekte edilmiştir. Tedaviden sonra ayrı kafeslere konulan hayvanların günlük dışkıları alınmış ve dışkı makroskobik olarak sestod halkası ve skoleks, Fülleborn flotasyon ve Teleman sedimentasyon (yağlı dışkılarda) yöntemleriyle sestod yumurtası yönünden incelenmiştir. Analiz sonucunu doğrulamak için tedaviden sonra dışkı yoklamasına en az arka arkaya iki gün negatif bulunana kadar devam edilmiştir. Parazitler hem köpek hem kedilerin dışkılarında tedaviden sonra 2 veya 3 gün içinde kaybolmuş ve ilacın etkisi %100 olarak bulunmuştur. Hayvanlarda ilaç uygulamasına ilişkin herhangi bir istenmeyen etki gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Kedi, Köpek, Sestod, Praziquantel, Tedavi