Olgu Sunumu

Plasmodium falciparum Sıtması Tedavisi Esnasında Gelişen TRALI Sendromu Vakası

10.5152/tpd.2016.4149

  • Hülya Çaşkurlu
  • Rahman Nurmuhammedov
  • Zarni Htway

Gönderim Tarihi: 27.01.2015 Kabul Tarihi: 26.07.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(4):205-207

Dünyada en önemli üç enfeksiyon hastalığından biri olan sıtma pek çok bölgede endemik olarak görülür. Plasmodium falciparum Türkiye’de endemik değildir fakat epidemik bölgelere seyahat sonrası görülebilir. Transfüzyonla ilişkili akut Akciğer yaralanması sendromu (TRALİ), plazma dahil bütün kan ürünleri transfüzyonundan sonra gelişebilen nadir bir hastalıktır. Burada Burkina Faso ya gittiği iş seyahatinden döndükten 15 gün sonra ateş gösteren TRALİ sendromu vakasını tanımladık. Hastanın durumu, mekanik ventilasyona gerek kalmaksızın yoğun bakım ünitesinde solunum destek tedavisiyle 48 saatte iyileşti. Bu vaka sıtma tedavisi sırasında akut akciğer hastalığı geliştiğinde ayırıcı tanıda TRALİ sendromu düşünülmesini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Prevalence, Cysticercus bovis, Cattle, Iran