Olgu Sunumu

Plasmodium falciparum İnfeksiyonu Sonrası Gelişen Bir Splenik İnfarkt

10.5152/tpd.2015.3359

  • Hale Turan
  • Turhan Togan
  • Hakan Oğuz
  • Hande Arslan

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):60-62

Ülkemizde genellikle Plasmodium vivax türü sıtma görülmektedir. Yurt dışı seyahat öyküsü olan hastalarda Plasmodium falciparum sıtmasına da rastlanmaktadır. 33 yaşında erkek hasta kontrol amaçlı hastanemize başvurdu. Hastamız bir ay önce P. falciparum sıtmasının endemik olduğu Angola’ya seyahat etmişti. Hastamıza İran’da sıtma tanısı konmuştu. Kinin, doksisiklin ve klindamisinle başarılı bir şekilde tedavi edilmişti. Herhangi bir şikâyeti olmayan hastamızda splenomegali ve splenik infarkt tespit edilmiş ve takiplerinde splenik infarktın küçüldüğü görülmüştür. Bu makalede nadir rastlanan bu komplikasyon sunulmuştur. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 60-2)

Anahtar Kelimeler: Plasmodium falciparum, sıtma, splenik infarkt