Olgu Sunumu

Peniste Dev Hiperkeratotik Kutanöz Layşmanyazis Olgusu

10.5152/tpd.2013.13

  • Mehmet Gülüm
  • Yavuz Yeşilova
  • Murat Savaş
  • Halil Çiftçi
  • Ercan Yeni
  • Fadile Yıldız Zeyrek

Gönderim Tarihi: 20.06.2012 Kabul Tarihi: 05.12.2012 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):53-54

Kutanöz layşmanyazis ciltte deformitelerle sonuçlanan, Leishmania türlerinin neden olduğu bir protozoal enfeksiyondur. Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde endemik olarak görülmektedir. Kutanöz layşmanyazis en yaygın formdur ve sıklıkla vücudun açık bölgelerinde görülür. Penis tutulumu nadir bildirilmiştir. Bu yazıda, glans peniste kutanöz layşmanyazis’in dev hiperkeratotik formu ile seyreden bir olgu sunulmuştur. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 53-4)

Anahtar Kelimeler: Kutanöz layşmanyazis, glans penis, dev, hiperkeratotik