Özgün Araştırma

Pakistan’ın Karaçi (Sindh) Bölgesinde Lagomorf Bir Konaktan Elde Edilen Syphacia caudibandata sp. N (Nematoda: Oxyuridae)

  • Rafia Rehana GHAZI
  • Nasira KHATOON
  • Fatima Mujib BILQEES
  • Saima Mehmood RATHORE

Gönderim Tarihi: 19.10.2004 Kabul Tarihi: 07.03.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):131-134

Syphacia caudibandata sp. Pakistan’ın Karaçi kentinde yakalanan yabani tavşan Lepus capensis (Linn)’in midesinde saptanmış ve tanımlanmıştır. Yeni tür, dişilerdeki iyi orantılı boşluklarda yerleşmiş enine bantlar ve arpacık benzeri yapılar bulunan tipik bir kuyruk bölgesine sahip olması, erkeklerdeki bir veya iki kütikular mamelon ve nispeten kısa spiküllerin bulunması ile karakterize edilmiştir. Kütikulün scanning elektron mikroskop fotoğrafları dorsal yüzeyin ortasının üstünde yer alan tipik kütikuler yapıyı göstermiştir. Bu çalışma, Pakistan’da Lepus capensis’de Syphacia cinsinin bulunduğunu gösteren ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Syphacia caudibandata, Lepus capensis, tipik kuyruk bölgesi, kütikular mamelon