Özgün Araştırma

Pakistan’ın Güneybatısında Deri Leishmaniasisi: Ön Çalışma

  • Juma-Khan KAKARSULEMANKHEL

Gönderim Tarihi: 02.09.2003 Kabul Tarihi: 06.01.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(1):5-11

Deri leishmaniasisinin insidansı ve prevalansı, kum sineklerinin türleri ve kemirici rezervuarlar güneybatı Pakistan’daki (Balochistan) 7 coğrafik bölgede çalışılmıştır. 15.847 kişi (5-40+ yaş arası) incelenmiştir. 8007 (%50.52) kişide aktif lezyon saptanırken, 7529 (%47.561) kişide daha önce geçirilen deri leishmaniasisinden kalan scar tesbit edilmiştir. Toplam 2013 kum sineği örneği ev içlerinden, kemirici yuvalarından ağız aspiratörü ve yağlı kağıt tuzaklar kullanılmak suretiyle yakalanmıştır. Phlebotomus genusuna ait 7, Sergentomyia genusuna ait 16 tür tanımlanmıştır. Canlı olarak yakalanan 139 kemiricinin 41’inin Meriones türleri, 61’inin Rattus rattus, 21’inin Tatera indica ve 16’sının Mus musculus olduğu görülmüştür. Hayvanların kulaklarından yapılan yayma preparatlarda incelenmiş ve sadece bir Meriones örneğinde amastigotlar görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Deri leishmaniaisi, kum sinekleri, güneybatı Pakistan