Özgün Araştırma

Pakistan’da Kutanöz Leishmaniasis ve Kum Sineklerinin Coğrafik Dağılımı

  • Ashraf SHAKİLA
  • Fatima Mujib BİLQEES
  • Azra SALİM
  • ?. Moinuddin

Gönderim Tarihi: 07.10.2005 Kabul Tarihi: 14.02.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):1-6

Kutanöz leishmaniasis, Pakistan’ın NWFP, Balochistan, Sindh ve Punjab bölgelerinde görülmektedir. Balochistan’da Uthal, Quetta ve Ormara bölgelerinden hastalar bulunmaktadır. En fazla hasta Quetta en az ise Ormara bölgesindendir. Bu çalışmaya alınan hastalar Karaçi’nin Mangopir ve Chakewara bölgelerindendir. Enfeksiyon bu ülkede endemiktir, Dadu Bölgesi ve Nawabshah’da meydana gelen son salgın enfeksiyonun bu lokalitelerde de önemli olduğunu göstermektedir. Vektör kum sinekleri her 4 bölgede de buunmaktadır ve burada verilmiştir. Leishmaniasisin ve vektör kum sineklerin varlığı kutanöz leishmaniasisin daha yaygın olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz leishmaniasis, kum sineği, coğrafik dağılım, Pakistan