Olgu Sunumu

Orofarengeal Sülük İnfestasyonu ve Tedavi Seçenekleri

10.5152/tpd.2010.14

  • Fatih OĞHAN
  • Ali GÜVEY
  • Mahmut ÖZKİRİŞ
  • Erim GÜLCAN

Gönderim Tarihi: 24.04.2010 Kabul Tarihi: 28.09.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):200-202

Bu vakada hemoptizi, disfaji ve boğaz ağrısı gibi semptomlara yol açan bir orofarengeal yabancı cisim tartışılmıştır. İçi su ile dolu ve sülük bulunan şişeden su içen ve 4 gündür şikayetleri bulunan 7 yaşında erkek hastanın, yumuşak damağına yapışık halde bir kitle tespit edilmiştir. Kitle yaklaşık 3 cm uzunluğunda olup, sülük olarak tanımlanmıştır. Premedikasyon altında monopolar koter kullanılarak sülük alınmıştır. Üst solunum yollarında sülük infestasyonu nadir olmasına karşın, sülük ile kontamine su içen kişilerde görülebilmektedir. Çocuk hastalarda üst solunum yollarında sülük tespit edildiğinde, premedikasyon altında elektrokoterizasyonun bir tedavi seçeneği olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sülük, orofarenks, tedavi