Editöre Mektup

Opisthorchiasis Prevalansı ile COVID-19 İnsidansı Arasındaki İlişki: Bir Gözlem

10.4274/tpd.galenos.2021.30602

  • Rujittika Mungmunpuntipantip
  • Viroj Wiwanitkit

Gönderim Tarihi: 19.03.2021 Kabul Tarihi: 16.06.2021 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(3):230-230 PMID: 34346883

Anahtar Kelimeler: Opisthorchiasis, COVID-19, incidence

Tam Metin (İngilizce)