Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Sekonder Plevral Hidatidoz

  • Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN
  • Semih KOÇYİĞİT
  • Muharrem ÇAKMAK
  • İbrahim Ethem ÖZSOY
  • Akın Eraslan BALCI

Gönderim Tarihi: 05.08.2008 Kabul Tarihi: 23.01.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):177-178

Hidatik kist sıklıkla karaciğer, akciğer ve beyini tutmaktadır. İntratorasik ekstrapulmoner tutulum yerleri arasında mediyasten, plevra, perikard ve göğüs duvarı sayılabilir. Karaciğer veya akciğerdeki bir kistin plevra içine rüptüre olmasıyla sekonder plevral hidatidozise sebep olan plevral tutulum meydana gelir. Öksürük ve nefes darlığı ile başvuran bir hastanın radyolojik incelemelerinde sol hemitoraks bazalinde, diyafragmatik ve göğüs duvarı pariyetal plevrası boyunca yayılan multipl kistler saptanmıştır. Hastanın özgeçmişinde iki kez karaciğerden hidatik kistektomisi mevcuttu. Plevral kistleri torakotomiyle çıkarıldı. Özgeçmişinde hepatik kist hidatik öyküsü olan kişilerde saptanan intraplevral lobule kistik yapılar, akla kist hidatiğin sekonder plevral yayılımını getirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, Plevra, Torakotomi