Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Prüritus ve Deri Lezyonlu Bir Hastada Dermanyssus gallinae

  • Cihangir AKDEMİR
  • Erim GÜLCAN
  • Pınar TANRITANIR

Gönderim Tarihi: 06.02.2009 Kabul Tarihi: 17.07.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):241-244

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine müracaat eden 40 yaşındaki kadın hasta, vücudunda akşam saatlerinde yoğunlaşan kaşıntı şikayetlerini bildirmiştir. Hastanın yapılan fizik muayenesinde özellikle boyun, omuz ve kollarında püritik dermatit lezyonları gözlenmiş, sistem muayeneleri ve laboratuvar tetkikleri normal olarak bulunmuştur. Hastanın alınan hikayesinde benzer belirtilerin evin diğer üyelerinde de olduğunu bildirmesi, ikamet edilen evin binanın son katı olması ve havalandırmada zaman zaman güvercin olduğunun anlaşılmasının ardından evinde bir inceleme yapılmıştır. Öncelikle güvercinlerin tünedikleri aydınlığa açılan pencereler olmak üzere evin duvarları kapı pervazları ve son olarak yatak çarşaf ve yorganların içleri dikkatli bir şekilde incelenmiştir. Yapılan incelemede büyüklüğü 1mm’nin altında eklembacaklılar tespit edilmiştir. Toplanan numunelerin preparasyonlarının ardından Dermanyssus gallinae olduğu anlaşılmıştır. Bu olgu sunumuyla kuş akarlarından kaynaklanan kütanöz reaksiyonların gözden kaçabileceği ve benzer semptomlarla sağlık merkezlerine yapılan müracaatlarda ayrıntılı anamnez almak süretiyle insanların yaşam alanlarının içinde veya yakınında evcil veya yabani kuşların da sorgulanması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Prüritus, kaşıntı, dermatit, deri lezyonu, Dermanyssus gallinae