Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Primer Renal Hidatik Kist

  • Ali BEYTUR
  • Ülkü KARAMAN
  • Emine TÜRKMEN ŞAMDANCI
  • Yusuf YAKUPOĞULLARI
  • Yücel TATAR

Gönderim Tarihi: 09.04.2009 Kabul Tarihi: 26.05.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):236-238

Hidatik kist Akdeniz havzası, Ortadoğu ve Avustralya’da yaygın bir parazitik hastalıktır. Spesifik olmayan yakınmalar ve rutin laboratuvar testlerinde pozitif bir bulgu olmaması nedeniyle tanısı bazen güç olmaktadır. Bu çalışmada, genç bir kadın hastada saptanan izole sağ böbrek hidatik kisti sunulmuştur. Total nefrektomi ile kist çıkarılmış, ancak, şüpheli klinik bulgular nedeniyle tedavideki gecikmenin organ kaybının en önemli nedeni olduğu görülmüştür. Belirsiz flank ağrı şikayeti olan hastalarda renal hidatik kistin göz önünde bulundurulması faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, böbrek kisti, nefrektomi