Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Mikro Cerrahiye Yardımcı Bir Metot, Hirudoterapi

10.5152/tpd.2013.34

  • Suat Arusan
  • Batu Bayar
  • Ahmet Gödekmerdan
  • Naim Sağlam

Gönderim Tarihi: 11.08.2011 Kabul Tarihi: 08.12.2012 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):154-156

Tıbbi sülüklerin kan emme esnasında dokuya 100’den fazla biyoaktif madde salgıladıkları bilinmektedir. Özellikle plastik cerrahide olmak üzere hastalıkların ve belirtilerinin tedavisinde sülükler kullanılmaktadır. Bu yazıda bir kaza sonrası sağ el orta parmak distal falanksı kopmuş 7 yaşındaki bir olgu sunulmuştur. Kopan parça plastik cerrahi kliniğinde yerine dikilmiş ve 15 gün süren tıbbi sülük uygulaması (Hirudo medicinalis) ile tedavi edilmiştir. Hirudoterapiye başladıktan sonra yerine dikilen falanksta doku ödemi azalmış, ağrı kaybolmuş ve yeniden damarlanma başlamıştır. Başta kopan parmak ve flepler olmak üzere plastik ve rekonstrüktif cerrahi uygulamalarında öncelikli olmak kaydı ile Türk hekimleri hiroduterapinin, avantajlarının farkında olmalıdırlar. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 154-6)

Anahtar Kelimeler: Mikro-cerrahi, tıbbi sülük, hirudoterapi