Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Mediyastinal Kist Hidatik

  • Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN
  • Semih KOÇYİĞİT
  • Muharrem ÇAKMAK
  • İbrahim Ethem ÖZSOY
  • Akın Eraslan BALCI

Gönderim Tarihi: 22.09.2008 Kabul Tarihi: 24.01.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):179-181

Kist hidatiğin intratorasik tutulumu beklenen bir durum olmakla birlikte, göğüs duvarı, mediyasten, perikard, miyokard, fissür ve plevral boşluk tutulumları nadir olarak bildirilmektedir. Mediyasten tutulum oranı %0.1-0.5’tir. Bu yazıda iki adet mediyastinal kist hidatik vakası sunulmuştur. Her iki hastada ön mediyastinal tutulum, birinde ek olarak perikardiyal tutulum mevcuttu. Kistlerin hepsi torakotomi ile çıkarılmıştır. Özellikle endemik bölgelerde, mediyastinal kistik lezyonların ayırıcı tanısında kist hidatik akla gelmelidir. Cerrahi önerilen bir tedavi metodudur ve ilave medikal tedavi rekürens olasılığını azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hidatid kist, Mediyasten, Torakotomi