Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Kene Isırması ile Oluşan İzole Fasiyal Paralizi

  • Melek Kezban GÜRBÜZ
  • Murat ERDOĞAN
  • Nihal DOĞAN
  • Leman BİRDANE
  • Cemal CİNGİ
  • Emre CİNGİ

Gönderim Tarihi: 31.12.2009 Kabul Tarihi: 25.02.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):61-64

Keneler aracılığıyla bulaşan hastalıklar tüm dünyada görülmekte ve her geçen gün biraz daha büyük sorun haline gelmektedir. Kene ile bulaşan hastalıkların sayısı oldukça fazladır ve çoğunluğu ülkemizde görülebilmektedir. 2008 yılında ülkemizin çeşitli bölgelerinde kene enfestasyonunun neden olduğu hastalık ve ölüm vakalarının sayısındaki artış da dikkat çekicidir. Literatürlerde kulak içi kene enfestasyonu sonucu izole fasiyal sinir paralizi vakalarına nadir rastlanmıştır. Kenelerin izole fasiyal paralizi oluşturabilmesi çeşitli teorilerle açıklanabilmektedir. Bu yazımızda şiddetli sol kulak ağrısı, yüzünün sol yarısında uyuşukluk, sol gözünü kapatamama ve konuşmada pelteklik şikâyeti ile kliniğimize başvuran ve sol dış kulak yolundan kene çıkarılan 3 yaşında bir kız çocuğu olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hyalomma marginatum, fasiyal paralizi