Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: İkinci El Eşya Kullanımı Sonrası Görülen Phthirus pubis Linneasus 1758’in Bacak Bölgesi Enfestasyonu

10.5152/tpd.2011.58

  • Cihangir Akdemir
  • Mustafa Demirci
  • Duru Mıstanoğlu

Gönderim Tarihi: 24.01.2011 Kabul Tarihi: 04.08.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(4):227-229

Bu olgu 21 yaşındaki üniversite öğrencisi erkek hastanın tibial bölge kıllarında Phthirus pubis teşhis edilmesiyle sunulmuştur. Her iki bacağında P. pubis saptanan hastanın diğer vücut bölgelerinde etkenler görülmemiştir. Ev sakinlerinin ve diğer bulaş yollarının sorgulanarak elimine edildiği olgumuzda, evlerine bir gün önce satın aldıkları ikinci el eşyalardan sonra enfestasyonun başladığı düşünülmüştür. Yatak, yorgan, halı ve kanepe gibi ikinci el ev eşyalarından P. pubis’in bulaşabileceği ve bunun birden fazla sayıda etkenle gerçekleşebileceği ve etkenlerin tibial bölge kıllarını da tutabileceği anlaşılmıştır. Enfeste olmuş ya da enfestasyon riski taşıyanlarda bu durumun da dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Phthirus pubis, ikinci el eşya, enfestasyon, Kütahya