Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Ascariasise Bağlı İntestinal Obstrüksiyon

  • Gülden SÖNMEZ TAMER
  • Yalçın TAMER

Gönderim Tarihi: 16.01.2009 Kabul Tarihi: 05.02.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):185-187

ÖZET: Yaklaşık bir milyar kişiyi enfekte ettiği tahmin edilen Ascaris lumbricoides (A. lumbricoides) dünyada ve ülkemizde sık görülen intestinal parazitdir. Bu olgunun sunumundaki amaç endemik olmayan bir bölgede dramatik seyreden bir askariasis enfeksiyonuna rastlanılmış olması ve tipik radyolojik görünümün sergilenmesidir. Hastaneye üç gündür devam eden şiddetli karın ağrısı, bulantı-kusma ve halsizlikle başvuran erkek hasta yakınmasının üç hafta kadar önce hafif düzeyde başladığını, gittiği özel bir sağlık kuruluşunda birçok tetkik yaptırdığını belirtmiştir. Yapılan baryumlu ince bağırsak grafisinde jejenum ansında hemen hemen tüm lümeni dolduracak şekilde helminte ait morfolojik bulguya rastlanılmıştır. Hastanın rektal sürüntü örneklerinde A.lumbricoides yumurtalarına rastlanılmıştır. Başlangıçta cerrahi tedaviyi reddeden hasta iki gün nasogastrik drenaj ve 3.5 gr/gün piperazin ilaç tedavisi ile takip edilmiştir. Daha sonra cerrahi girişimle intraoperatif olarak da askariasise bağlı jejunal obstrüksiyon teşhisi konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ascaris lumbricoides, bağırsak obstrüksiyonu