Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Alveoler Ekinokoka Bağlı Budd-Chiari Sendromu ve Özofagus Varis Kanaması

  • Ahmet Cumhur DÜLGER
  • Mehmet Emin KÜÇÜKOĞLU
  • Hüseyin AKDENİZ
  • Serhat AVCU
  • Özgür KEMİK

Gönderim Tarihi: 01.02.2010 Kabul Tarihi: 05.06.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(3):187-190

Karaciğerin alveoler ekinokoku Echinococcus multilocularis’e bağlı nadir bir sestod hastalığıdır. Bu sestod, larval dönemini etobur hayvanlarda kistler içinde tamamlar. İnsanlar rastlantısal ara konaklar olup vahşi etoburların yumurtaları ile bulaşmış yiyecekler aracılığıyla veya tilkilere dokunmakla hastalığı edinirler. Hastalık malign karaciğer tümörleri gibi seyir gösterir ve çok nadiren de Budd‐ Chiari sendromu ve özofagus varis kanamasına neden olur. Budd–Chiari sendromu hepatik venlerin tıkanması ve karın ağrısı, hepatomegali ve asitle ortaya çıkan bir hastalıktır. Paraziter kistler hepatik venöz sisteme dıştan bası yolu ile veya tromboza neden olarak bu hastalığa neden olurlar. Bazen de portal hipertansiyon ve özofagus varis kanamasına neden olabilir. Bizler; daha önceden bilinen bir karaciğer hastalığı olmayan 47 yaşındaki bir kadın hastada Alveoler ekinokok hastalığına bağlı gelişen bir Budd–Chiari sendromu ve varis kanaması olgusunu sunuyoruz. Hastalığın seyri önemli laboratuar, serolojik ve radyolojik ölçütlerle gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alveoler ekinokok, Budd–Chiari sendromu, varis kanaması