Olgu Sunumu

Olgu Sunumu: Akut Bakteriyel Toplum Kökenli Pnömoni Kliniğini Taklit Eden Ascaris lumbricoides’e Bağlı Bir Löffler’s Sendromu

  • Ali ACAR
  • Oral ÖNCÜL
  • Şaban ÇAVUŞLU
  • Oğuzhan OKUTAN
  • Zafer KARTALOĞLU

Gönderim Tarihi: 19.09.2008 Kabul Tarihi: 03.04.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):239-241

Akut bakteriyel toplum kökenli pnömoni (TKP) bulguları ile başvuran ve Ascaris lumbricoides nedenli Löffler’s sendromu tanısı konulan bir olgu sunulmuştur. 25 yaşındaki erkek hasta, yaklaşık 7 gündür devam eden öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı ve ateş şikâyetleri ile başvurdu. Solunum sistemi muayenesinde her iki hemitoraksda polifonik ronküsler duyuldu. Akciğer grafisinde her iki hemitoroksta alt zonlarda yamalı tarzda dansite artımları izlendi. Bu bulgular ile akut bakteriyel TKP tanısı konularak ampirik antibiyotik tedavisi başlandı. Balgam gram ve aside-alkole rezistans boyalı preparatlarda mikroorganizma görülmedi. Balgam ve kan kültürlerinde üreme olmadı. Hastanın ateş ve solunumsal yakınmaları ampirik antibiyotik tedavisine yanıt vermedi. Bunun üzerine yapılan ileri incelemede, periferik eozinofili, total Eo ve total IgE düzeylerinde artış ve dışkıda A. lumbricoides yumurtalarının görülmesi ile Löffler’s sendromu tanısı konuldu. Albendezol (400 mg tek doz) ile başarılı şekilde tedavi edildi. Paraziter hastalıklar açısından endemik olan bölgelerde, TKP düşünülen olgularda periferik eozionofilinin varlığında ayırıcı tanılar içinde Löffler’s sendromunun da bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ascaris lumbricoides, Löffler’s sendromu, toplum kökenli pnömoni