Özgün Araştırma

Oküler Toxoplasmosis: Olgu Sunumu

  • Hatice ERTABAKLAR
  • Sema DÜNDAR
  • Turgay AKTUNÇ
  • Sema ERTUĞ

Gönderim Tarihi: 08.04.2004 Kabul Tarihi: 10.03.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):73-75

İnfeksiyöz üveitlerin en sık nedeninin Toxoplasma gondii olduğu bilinmektedir. Toxoplasmosise bağlı oküler tutuluş konjenital veya edinsel infeksiyonlar sonucu gelişebilmektedir. Bu çalışmada edinsel akut oküler toxoplasmosis olarak değerlendirilen bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Oküler toxoplasmosis, tanı, tedavi