Olgu Sunumu

Oftalmomiyazis Eksterna: Olgu Sunumları

10.5152/tpd.2011.57

  • Kemal Yar
  • Altan Atakan Özcan
  • İ. Soner Koltaş

Gönderim Tarihi: 06.05.2011 Kabul Tarihi: 04.08.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(4):224-226

Oestrus ovis larvalarına bağlı gelişen iki oftalmomiyazis externa’lı olguyu bildirmek. Oftalmolojik muayene esnasında konjonktiva üzerinda hareketli larvalar çıkartılarak tanımlanmaları amacıyla Parazitoloji bölümüne yollandı. Örneklerin mikroskobik incelemesinde her iki hastanında birinci evre O. ovis larvaları ile enfekte oldukları elde edildi. Hastalar topikal antibiyotikler ve steroidlerle tedavi edildi ve komplikasyonsuz olarak iyileştiler. Oestrus ovis larvaları dünyadaki en sık rastlanılan oftalmomiyazis etkenidir. Daha çok az gelişmiş ve çiftlik hayvanlarının çok bulunduğu tarımsal alanlarda özellikle ilkbahar ve yaz aylarında sık gözlenmektedir. Yılın sıcak aylarında görülen bu tarz konjonktivit olgularında akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Konjonktivit, ayırıcı tanı, Oestrus ovis