Olgu Sunumu

Çocuklarda İzole İntramusküler Sistiserkoz: Olgu Sunumu

10.4274/tpd.galenos.2020.6613

  • Krishna kumar H C
  • Prashanth Satya Narayana
  • Kalenahalli Jagadish Kumar

Gönderim Tarihi: 25.09.2019 Kabul Tarihi: 28.12.2020 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(1):72-74 PMID: 35232709

İnsan sistiserkozu, Taenia solium larvaları (Cysticercus cellulosae) nedeniyle ortaya çıkan bir enfeksiyondur. Sistiserkoz için en sık görülen bölgeler merkezi sinir sistemi, deri altı dokular, gözler ve kaslardır. Beyin tutulumu olmaksızın izole intramusküler sistiserkoz nadirdir ve çocuklarda sadece birkaç olgu raporu mevcuttur. Biz burada, şişliklerle başvuran, ultrasonografi ve ince iğne aspirasyon sitolojisi ile teşhis edilen izole intramusküler sistiserkozlu iki çocuğu sunuyoruz. Her ikisi de iyi seyretmiş, steroid ve albendazole iyi yanıt vererek şişlik tamamen çözülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İntramusküler sistiserkoz, ultrasonografi, ince iğne aspirasyon sitolojisi, albendazol

Tam Metin (İngilizce)