Özgün Araştırma

Nosema phyllotretae Weiser, 1961’nın Türkiye’deki Phyllotreta atra (Coleoptera, Chrysomelidae) Popülasyonlarındaki Dağılımı

  • Cicek AYDIN
  • Mustafa YAMAN
  • Onur TOSUN

Gönderim Tarihi: 13.02.2009 Kabul Tarihi: 25.03.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):165-168

Bu makalede Türkiye’deki Phyllotreta atra popülasyonlarında Nosema phyllotretae enfeksiyonunun dağılımı üzerine ilk çalışma verilmektedir. Beş lokaliteden toplanan 24 örnekten toplam 1668 böcek disekte edilmiştir; bunların 48’inde enfeksiyona rastlanmıştır. Nosema enfeksiyonu beş lokalitenin sadece birinden elde edilen P. atra erginlerinde bulunmuştur. Ortalama enfeksiyon oranı %2,8’dir ve bazı numunelerde %42,5’e kadar yükselmiştir. Sonuçlar N. phyllotretae enfeksiyonunun çalışılan P. atra popülasyonlarından sadece belli lokalitelerdekinde ortaya çıktığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Microsporidia, Coleoptera, parazit, dagılım, Nosema phyllotretae, Phyllotreta atra