Özgün Araştırma

Nijerya’lı Bir Hastada Görülen Schistosoma haematobium

  • Oktay ALVER
  • Ebru KILIÇARSLAN
  • Safiye HELVACI
  • Okan TÖRE

Gönderim Tarihi: 20.09.2004 Kabul Tarihi: 14.10.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(4):197-198

Üriner sistem yakınmaları bulunan Nijeryalı bir hastanın idrar sedimentinde Schistosoma haematobium (S. haematobium) yumurtası tespit edildi ve praziquantel ile başarılı şekilde tedavi edildi. S. haematobium’un epidemiyolojik ve klinik önemi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Schistosoma haematobium, idrar