Özgün Araştırma

Nijerya’daki Afrika Kaya Pitonlarındaki Hemogregarin Genetik Çeşitlilik Coğrafik Bir Paterni Göstermektedir

10.5152/tpd.2018.5608

  • Henry Olanrewaju Jegede
  • Beatriz Tomé
  • Ana Perera
  • Temidayo O. Omobowale

Gönderim Tarihi: 26.10.2017 Kabul Tarihi: 11.12.2017 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(1):28-32

Amaç:

Parazit diversifikasyonu, dağılımı ve bolluğunu yönlendiren süreçlerin anlaşılması hastalıkların dinamikleri ve evrimlerini çözmek için önemlidir. Bu çalışmada Nijerya’daki Afrika kaya pitonları dağılım, çeşitlilik ve filogenetik ilişkilerini değerlendirmek amacıyla kan parazitlerinin varlığı açısından incelendiler.

Yöntemler:

Ağustos 2016 ile Ocak 2017 arasında Nijerya’daki 11 farklı bölgeden alınan 21 Afrika kaya pitonu örneklendirildiler. Örnekler mikroskopik ve genetik olarak analiz edildiler.

Bulgular:

Kan yayma analizlerinde 10 pitonun (%47,6) hemogregarinler tarafından enfekte oldukları bulundu. Enfekte numunelerin sekizi genetik açıdan değerlendirildi ve son zamanlarda tanımlanan Bartazoon grubunun hemogregarinleri olarak konfirme edildiler. İki haplotip yeniden kazanıldı. Bunlardan birisi kuzey-merkez bölgelerde ve diğeri de güney bölgelerde dağılım gösterdi. İki haplotip yılan, geko ve kemirgen konaklardan alınan bir hemogregarin türünde kümelendiler. Bunlardan hemogregarin cinsi Hepatozoon ayorgbor top pitondan (Python regius) tanımlandı.

Sonuç:

Bu çalışmada Nijerya kaya pitonlarında, tüm ülkede coğrafik bir paterninin olduğu görülen iki hemogregarin haplotipi tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Hemoparazitler, apicomplexa, hemogregarinler, yılan, Afrika kaya pitonu, filogenetik analiz, Afrika