Olgu Sunumu

Nadir Bir Tıkanma Sarılığı Sebebi: Fascioliasis

10.5152/tpd.2010.11

  • Özlem MİMAN
  • Taner ÖZKEÇECİ
  • Nazan OKUR
  • İhsan Hakkı ÇİFTCİ
  • Coşkun POLAT

Gönderim Tarihi: 18.04.2010 Kabul Tarihi: 13.10.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):190-192

56 yaşında kadın hasta kolik tarzlı sağ üst kadran ağrısı yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Üç haftadan beri süren sarılığı mevcuttu. Biyokimyasal incelemelerinde patolojik olan veriler; direkt bilirubin 4.53 mg/dl, total bilirubin 3.08 mg/dl, AST 45 U/L , ALT 72 U/L şeklindeydi. Açık kolesistektomi + koledok explorasyonu + T tüp uygulaması yapıldı. Operasyon sırasında koledokta 2 adet canlı parazite rastlandı ve çıkarıldı. Bu arada hastaya antihelmintik tedavi de verildi. Cerrahi yolla tanı ve tedavisini uyguladığımız fascioliasise bağlı bir akut kolanjit vakası ve bununla ilgili literatürün gözden geçirilmesini sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Fasciola, sarılık, tıkanma