Özgün Araştırma

Mustafakemalpaşa Deresi (Bursa)’ndeki İnci Balığının (Alburnus alburnus L.) Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma

  • Ali AYDOĞDU
  • Melih SELVER

Gönderim Tarihi: 25.11.2005 Kabul Tarihi: 15.02.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):69-72

Bu çalışma ile Alburnus alburnus (İnci balığı)’a ait helmint faunasının belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, toplam 6 helmint türüne rastlanmıştır. Bu parazitlerden; Dactylogyrus alatus, D. fraternus ve Diplozoon homoion’a (Monogenea) balığın solungaçlarında, Bothriocephalus acheilognathi (Cestoda) ve Rhapdochona denudata’ya (Nematoda) balığın bağırsağında, Diplostomum sp.’ye (Digenea) ise balığın göz, vücut yüzeyi ve yüzgeçlerinde rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnci balığı, Monogenea, Digenea, Cestoda, Nematoda