Özgün Araştırma

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Gülnaz ÇULHA

Gönderim Tarihi: 01.02.2006 Kabul Tarihi: 20.12.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):302-304

Bu çalışmada Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına Eylül Mayıs 2005 tarihleri arasında başvuran toplam 3679 kişide bağırsak parazitleri araştırılmıştır. Başvuranların 1260 (%34,3)’ı erkek, 2419 (%65,7)’u kadın olmak üzere toplam 3679 dışkı örneği nativ-lugol yöntemi ile incelenmiş, 265 (%34,23)’i erkek, 509 (%65,76)’u kadın olmak üzere toplam 774 (%21,03) olguda bağırsak paraziti saptanmıştır. İncelenen 1720 selofan bant örneğinin 664 (%38,60)’ü erkek 1056 (%61,39)’sı kadın olgudan oluşmaktadır. İncelenen selofan bant örneklerinde 65 (%9,78)’i erkek, 85 (%8,04)’i kadın olmak üzere toplam 150 ( %8,72) olguda E. vermicularis saptanmıştır. Dışkı inceleme sonuçları değerlendirildiğinde parazitlerin türlere göre dağılımı şöyledir; (%31,5) Giardia intestinalis, (%25,3) Blastocystis hominis, (%18,30) Entamoeba coli, (%13. 4) Entamoeba hystolytica/dispar, (%1,2) Dicrocoelium dentriticum, (%1) Ascaris lumbricides, (%2,8) Iodamoeba bütschlii, (%1,2) Chilomastix mesnili, (%1,4) Hymenolepis nana, (%1,8) Trichomonas hominis, (%0,2) Strongyloides stercoralis, (%0,7) Taenia saginata.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Hatay