Özgün Araştırma

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran 0-14 Yaş Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Gülnaz ÇULHA
  • Özlem SANGÜN
  • Faruk İNCECİK

Gönderim Tarihi: 18.01.2005 Kabul Tarihi: 05.10.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):255-257

Bu çalışmada Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’na başvuran yaşları 0–14 arasında değişen gastrointestinal ve anal kaşıntı şikâyetler ile başvuran 602 (285 kız, 312 erkek) çocuk hastada parazit sıklığı ve tiplerini belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu hastalardan istenilen laboratuar tetkiklerinde 561 gaita incelenmesi ve 534 selofanlı lam incelenmiştir. Yapılan 561 (278 erkek, 283 kız) dışkı örneğinin mikroskobik incelemesinde 50 erkek ve 54 kız olmak üzere toplam 104 örnekte bir ve birden fazla bağırsak paraziti saptanmıştır. Saptanan parazitler sayısı ve dağılımı şu şekildedir; 24 (%4,27) Giardia intestinalis, 9 (%1,64) Entamoeba histolytica, 3 (%0,53) Taenia saginata, 4 (%0,71) Dicrocelium dendriticum, 51 (%9,09) Blastocystis hominis, 1 (%0,17) Enterobius vermicularis, 1 (%0,17) Entamoeba coli, 1 (%0,17) Entamoeba histolytica + Blastocystis hominis, 5 (%0,89) Giardia intestinalis + Blastocystis hominis, 1 (%0,17) Entamoeba coli+Blastocystis hominis, 1 (%0,17) Giardia intestinalis+Blastocystis hominis+Hymenolepis nana, 1 (%0,17) Blastocystis hominis+Enterobius vermicularis+Entamoeba coli’dir. İncelenen 534 selofanlı lam örneğinden 85 (%15,91)’i pozitif bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, çocuklarda, Hatay