Özgün Araştırma

Muğla İli Merkez İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri Araştırılması

10.5152/tpd.2011.23

  • Bora Ekinci
  • Elnur Karacaoğlan
  • Ebru Bulucu
  • Nigar Sül

Gönderim Tarihi: 08.07.2010 Kabul Tarihi: 19.05.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):92-95

Amaç:

Çalışmamızda Muğla ili merkezinde bulunan ilköğretim okulu öğrencilerinde bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı araştırılmıştır.

Yöntemler:

3560 ilköğretim okulu öğrencisinden ancak 663 öğrencinin ailesi araştırmaya izin vermiş ve öğrencinin dışkı örneğini bize ulaştırmıştır. Örnekler nativ, lugol inceleme ile değerlendirilmiştir. Şüpheli vakalardan tekrar örnek istenmiş ve değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Dışkı örneği alınan öğrencilerden 73’ünde (%11.01) bağırsak parazitine rastlanmıştır. Parazit olarak %52 (39 kişi) oranında en sık Ascaris lumbricoides saptanmıştır.

Sonuç:

Muğla ilinin kanalizasyon sisteminin olmaması nedeni ile parazit infeksiyonlarından korunmak ve farkındalığı artırmak için ilköğretim çağı çocuklarına ve ailelerine sağlık eğitiminin verilmesinin ve düzenli aralıklarla parazit taraması yapılmasının uygun olacağı kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Muğla, ilköğretim okulu