Özgün Araştırma

Molecular Study of the G1 Haplotypes of Echinococcus granulosus from Iran Based on Cytochrome C Oxidase (Subunit 1) Sequence

10.5152/tpd.2015.4292

  • Majid Esmaelizad
  • H Zeinedin
  • Naser Razmaraii
  • Ali Mirjalili

Gönderim Tarihi: 10.05.2015 Kabul Tarihi: 09.11.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(4):286-290

Amaç:

Bu çalışmada İran’ın kuzey batı bölgelerinde bulunan yeni bir Echinococcus granulosus izolatını mitokondriyal sitokrom c oksidazı alt ünitesi 1 (CO1) dizilimine dayanarak tanımlamaya çalıştık.

Yöntemler:

Koyun ve keçilerden 29 hidatik kist alındı. Genomik DNA’lar çıkarıldı ve kısmi CO1 dizilimi amplifiye edildi. PCR ürünleri klonlandı ve her iki yönde M13 primerleri ile dizildiler.

Bulgular:

Tüm İran izolatları G1 ve G3 genotiplerinde yerleşimliydi. İki İran izolatında yeni bir G1 haplotip ilk defa tanımlandı.

Sonuç:

Bu yeni haplotipin Ürdün’den İran’a ya da tam tersi yönde aktarıldığı düşünülmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 286-90)

Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus, Sitokrom c oksidaz, Genotipleme