Özgün Araştırma

Mersin İlinde İlkokul Çocuklarında Entamoeba histolytica Antikorlarının Araştırılması

  • Nuran DELİALİOĞLU
  • Gönül ASLAN
  • Candan ÖZTÜRK
  • Müjgan BAYER
  • Gürol EMEKDAŞ

Gönderim Tarihi: 28.04.2004 Kabul Tarihi: 26.10.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(4):185-188

Entamoeba histolytica tropikal ve subtropikal bölgelerde daha sık olmak üzere tüm dünyada bulunmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde invaziv intestinal ve ekstraintestinal enfeksiyonlar oluşturmaktadır. Amöbiyoz dünyada ikinci sıklıkta ölüme neden olan parazitik hastalık olarak bildirilmektedir. Amöbiyoz tanısında serolojik testler genellikle seroepidemiyolojik taramalarda ve ekstraintestinal amöbiyoz tanısında önerilmektedir. Bu çalışmada; Mersin ili Çay Mahallesi İlkokulu’nda 192 öğrencinin dışkısında E. histolytica/E. dispar kistleri ve serumunda indirekt hemaglütinasyon testi ile amip antikorları araştırılmıştır. Bu öğrencilerin dışkı incelemesinde E. histolytica/E. dispar kistlerine rastlanmamıştır. 192 öğrencinin 4’ünde (%2) amip antikorları 1/16 ve üstünde pozitif olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Entamoeba histolytica, İndirekt hemaglütinasyon