Özgün Araştırma

Malatya’da Uganda Kökenli İlk Falciparum Sıtması: İki Olgu

  • Yaşar BAYINDIR
  • Özlem M. AYCAN
  • Metin ATAMBAY
  • Ülkü KARAMAN
  • İsmet AYDOĞDU
  • Yasemin ERSOY
  • Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 29.11.2004 Kabul Tarihi: 18.05.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):157-159

Sıtma, özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen, akut paroksismal ateş nöbetleriyle başlayan, Plasmodium türlerinin neden olduğu parazitik bir infeksiyon hastalığıdır. Ülkemizde çoğunlukla Plasmodium vivax’ın neden olduğu sıtma görülmesine rağmen, ender olarak da P. falciparum sıtması görülmektedir. P. falciparum sıtması ölümcül komplikasyonlara neden olabilir ve acil tedavi gerektirir. Falciparum sıtmasının endemik olduğu Uganda’ya seyahat öyküsü olan iki hasta, Malatya’da ilk defa saptanan falciparum sıtması olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Plasmodium falciparum, malarya, seyahat