Özgün Araştırma

Malatya’da Son Yedi Yıl İçindeki Sıtma Olguları

  • Ülkü KARAMAN
  • Metin ATAMBAY
  • Safa YAŞAR
  • Cemil ÇOLAK
  • Özlem MİMAN
  • Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 14.06.2007 Kabul Tarihi: 29.07.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):245-248

Sıtma insandan kan emen Anofel ile insanda hastalık yapan Plasmodium türlerinin bulunduğu her bölgede görülebilir. Malatya bölgesinde, sıtmanın daha yaygın olduğu illerin yolu üstünde olması, mevsimsel tarım işçilerinin yaz aylarında Malatya’da çalışması ve artan turizm nedeni ile hariçten gelen vakalar da tespit edilebilmektedir. Çalışmada Malatya’da son yedi yıl içindeki sıtmanın durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Malatya il Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Birimi kayıtlarına göre 1999-2005 yılları arasındaki yedi yıllık sürede 189 sıtmalı hasta tespit edilmiştir. Olguların 186’sı (%98,4) P. vivax, 3’ü (%1,6) ise yurt dışı kaynaklı P. falciparum sıtmasıdır. Çalışmada erkeklerde %58,2, kadınlarda ise %41,8 pozitiflik bulunmuştur Sonuç olarak Malatya bölgesinde sıtma bir sağlık sorunu olarak önemini korumaktadır. Bölgedeki insanların sıtma ve korunma yolları konusunda bilgilendirmeleri gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Malatya, Sıtma