Özgün Araştırma

Malatya ve Bitlis’ten Toplanan Neurergus strauchii (Steindachner, 1888) (Benekli Semender)’nin Helmint Faunası

  • Hikmet S. YILDIRIMHAN

Gönderim Tarihi: 29.09.2006 Kabul Tarihi: 14.02.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):229-231

Bu çalışma 2001-2002 yılları arasında Malatya ve Bitlis’den yakalanan 41 (23 dişi, 18 erkek) Neurergus strauchii (benekli semender)’ in helmintlerini incelenmek üzere yapılmıştır. Çalışma sonucunda helmintlerden sadece 1 nematoda türü (Cosmocerca commutata) tespit edilmiştir. Bu çalışma benekli semender üzerine yapılmış Dünya’daki ilk helmintolojik çalışmadır. Kurbağa bulunan parazit türü için ilk konak kaydıdır.

Anahtar Kelimeler: Benekli Semender, Neurergus strauchii, Cosmocerca commutata, nematod