Özgün Araştırma

Malatya Devlet Hastanesi Yedi Yıllık Korpo-Parazitolojik İnceleme Sonuçlarının Retrospektif Analizi

  • Mehmet KÖROĞLU
  • Yusuf YAKUPOĞULLARI
  • Rüstem TURHAN

Gönderim Tarihi: 01.12.2006 Kabul Tarihi: 18.04.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):201-204

Bu çalışmada, hastanemiz parazitoloji laboratuvarı 2000 ve 2006 yılları kayıtlarının yedi yıllık geriye dönük olarak taranarak, bağırsak parazit sıklığının saptanması ve bu değerlerin yıllık değişiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Toplam 67539 örnek için nativ-lugol, selofanlı lam ve uygun örnekler için trikrom boyama yöntemleri kullanılarak parazitolojik inceleme yapılmıştır. İki bin ve 2006 yılları parazit sıklığı sırasıyla %7,2 ve %3,8 olarak bulunmuştur. En sık saptanan parazit türleri Entameoba spp. (E. histolytica dışı) (%53), Giardia intestinalis (%25,9) ve Enterobius vermicularis’tir (%8,3). Çalışmamızda saptanan diğer parazit türleri Entameoba histolytica/ E. dispar (%5,3), Ascaris lumbricoides (%3), Taenia saginata (%2,2) ve Hymenolepis nana (%2) olmuştur. Yıllık parazitoz prevelansında düşüş dikkati çekmekle birlikte, paraziter hastalıkların ülkemiz için hala önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak Parazitleri, prevalans, Malatya