Olgu Sunumu

Leishmaniasis of the Feet Sole: Bir Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2017.4713

  • Jamshid Ayatollahi
  • Ali Fattahi Bafghi
  • Seyed Hossein Shahcheraghi

Gönderim Tarihi: 31.01.2016 Kabul Tarihi: 13.02.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(1):48-49

Bu çalışmada İran, Yazd’da kliniğimize yönlendirilen kutanöz leishmaniasisi olan bir hastayı sunmaktayız. Temizlikçi olarak çalışan hastanın muayenesinde, palmoplantar bölgede deri leishmaniasisinden kaynaklanan küçük bir plak saptandı. Hastanın özdeş bir vaka öyküsü yoktu. Tedavi sonrası lezyonlar iyileşti.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz leishmaniasisi, Palmoplantar, İran